Bước 1 : Chọn sản phẩm cần mua

 

Bước 2 : Chọn số lượng và thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Bước 2-1 : Nhận Thông Báo

 

Bước 2-2. Xem Giỏ Hàng

Bước 2-3. Thanh Toán

 

Bước 3. Kiểm tra giỏ hàng và tiến hành thanh toán

 

Bước 4. Xác Nhận Thành Viên

Bước 5-1. Xác Nhận Địa Chỉ Giao Hàng

Bước 5-2. Phương Thức Thanh Toán

Bước 5-3. Phương Thức Giao Hàng

Bước 5-4. Xác Nhận

Bước 5-5. Hoàn Tất